EDITORIAL COLLEGE

Medical sciences:

Berezhna N.M.
Butenko G.M. (scientific consultant)
Vozianov S.A.
Volyanskiy Andriy Y.
Golcev A.M.
Drannik G.M. (Editor in Chief)
Drannik A. G., McMaster University (Canada)
Dyrianskaya V.Ye.
Poroshina T.V.
Kajdashev I.P.
Kurchenko A.I. (Deputy editor)
Lisyanii M.I.
Litus V.I.
Minuhin Veleriy V.
Pshenychna I.V. (Literary editor)
Chernyshova L.I.
Chernyshov V.P.
Sklyar N.I.
Shirobokov V.P.

Biological science:

Basalitska S.V.
Korol L.V.
Bychkova N.G.
Savchenko V.S.
Minchenko Zh.D.
Nikulina G.G.
Rudenko A.V.
Skivka L.M.
Spivak M.Ya.

EDITORIAL COUNCIL

Bazhora Yu.I. (Odessa)
Boris O.M. (Kiev)
Vitovskaya O. P. (Kiev)
Gospodarsky I. Ya. (Ternopil)
Grinevich Yu.A. (Kyiv)
Dyatyatkivs'ka Ye.M. (Dnipro)
Zabolotniy D.I. (Kiev)
Zaikov S.V. (Kyiv)
Loskutova I.V. (Rubizhne)
Chernuk N.V. (Ivano-Frankivsk)
Nikolsky I.S. (Kiev)
Okhotnikova O.M. (Kyiv)
Koval G.D. (Chernivtsi)
Nedelskaya S.M. (Zaporizhia)
Feshchenko Yu.I. (Kiev)
Chopyak V.V. (Lviv)
Chumak A.A. (Kiev)
Melnikov O.F.